fbpx
 

Hair pigmentation

For a Natural, Fuller Head of Hair

Hair pigmentation is an innovative treatment aimed at camouflaging open areas between existing hair, creating the illusion of a fuller head of hair. In this non-permanent procedure, we use advanced techniques similar to tattooing, but less invasive and virtually painless.

Beschadigde haarzakjes zijn een grote factor in haarverlies. De bekendste methode om haarverlies tegen te gaan is een haartransplantatie. Tijdens deze behandeling wordt er haar uit het donorgebied (op de achterkant van het hoofd) getransplanteerd naar het schaarse gebied. Dit is de meest effectieve en permanente methode. 

Er zijn verschillende technieken die kunnen worden toegepast bij deze behandeling, maar de FUT-techniek – wat wordt gezien als de ‘klassieke methode’ – heeft de laatste jaren zijn populariteit verloren aan de FUE-techniek. De FUE-techniek is een pijnloze behandeling die er ook voor zorgt dat de cliënt veel sneller zijn of haar oude routine kan oppakken na de ingreep. Deze techniek zorgt voor een korter hersteltraject en snellere resultaten.

“De Nieuwste Techniek: Een Pijnloos Systeem in Haartransplantaties”

Basis Informatie

The process

Our hair pigmentation treatments are spread over two to three sessions, with each session lasting about 5 hours. During these sessions, we pigment the scalp with small, natural-looking dots. These carefully placed pigments mimic natural hair growth, creating a fuller and thicker head of hair. We aim for a result that looks natural and suits your personal needs. Our experienced team takes into account your natural hairline, hair color and skin tone to achieve optimal aesthetic results that integrate seamlessly with your existing hair.

Our expert approach and attention to detail contribute to increased self-confidence. With hair pigmentation, you can openly enjoy a fuller head of hair without complexes or insecurities about thinning hair.

Step-by-step plan for hair pigmentation

Step 1

Consultation and Planning

At your initial consultation, we will discuss your expectations, review your hair and scalp condition and determine your aesthetic goals. Our experienced team will assess your natural hairline, hair color and skin tone to create a customized treatment plan that is perfect for you.

Step 2

Preparation

On the day of treatment, the treatment area will be cleaned and numbed to minimize any discomfort. We will take the time to select the desired pigmentation color that best suits your hair and ensure an accurate match to your natural hair pattern.

Step 3

Pigmentation process - Session 1

Using advanced pigmentation techniques, natural pigments are applied to the scalp using small needles. This is done with precision and attention to detail to create the illusion of natural hair follicles.

Step 4

Time inbetween sessions

After the first session, there is a recovery period during which the pigments settle. Depending on the desired result, multiple sessions may be scheduled, usually at intervals of several weeks to months, to gradually build up the pigmentation.

Step 5

Completion - Session 2 (if needed)

If desired or necessary for a fuller effect, a second or third session will follow. During these sessions, any adjustments are made to further refine the hair pigmentation and achieve the desired density and naturalness.

Step 6

Aftercare & Follow-up

After each session, we provide you with careful aftercare instructions to support the healing process. We also schedule follow-up appointments to evaluate progress, answer any questions you may have, and make sure you are satisfied with the results.

Contact us

Ready to transform the look of your hair? Contact us today for a consultation and find out how our hair pigmentation treatment can improve your natural look.

SMP 3
SMP 2
SMP 1

Hoe werkt een FUE-haartransplantatie? Voordat we beginnen met de behandeling wordt het gebied lokaal verdoofd. Dit zorgt ervoor dat de behandeling volledig pijnloos verloopt. Vervolgens worden genoeg haarzakjes verzameld uit het nekgebied. De hoeveelheid haarzakjes verschilt. Elke cliënt krijgt een persoonlijk behandelplan. De haarzakjes, die verzameld zijn, worden in een petrischaaltje gelegd, met geïoniseerd water en ATP. Deze petrischaaltjes worden door een uniek systeem gekoeld.

 

Na het koelen beginnen wij met het maken van holle sneetjes, dit worden ‘kanalen’ genoemd. Hier worden later de haarzakjes naartoe getransplanteerd . De sneetjes worden in een hoek van ongeveer 45 graden gezet. Hierdoor groeit het nieuwe haar natuurlijk en valt het niet op. Het is de bedoeling dat het een vreemdeling op straat niet opvalt dat u een haartransplantatie heeft ondergaan. Het resultaat wordt grotendeels bepaald door het kanalisatieproces.

 

Tijdens het plaatsen worden de haarzakjes met extreme precisie en focus geplaatst. De duur van dit proces varieert tussen 6 en 9 uur. Omdat het niet nodig is om hechtingen te plaatsen met de FUE-techniek, worden littekens op de schedel voorkomen.

De voorkeur gaat vaak uit naar de FUE-techniek, omdat deze behandeling volledig pijnloos is. Tijdens de FUT-techniek ervaart de cliënt meer pijn en duurt het helingsproces veel langer. Dit komt doordat bij de FUT-techniek de huid ook wordt getransplanteerd. Het snelle proces van de FUE-techniek, zonder pijn en zonder littekens, heeft de voorkeur bij zowel de arts als de cliënt.

Contact us

Call us
+31202620222
Mail us
info@alphakliniek.com
WhatsApp us
+31611067367

Book a free consultation

Are you struggling with hair loss or know someone who is? During our free consultation you can reach us with all your questions and concerns. Just fill out the form below. We will contact you the same day!

    About
    Company Info
    Social Networks
    error: Content is protected !!